Kviz "Grad na skali"

Grad Školj je nastal okoli 16. stol. vrh pečine nad sotesko reke Reke pri Famljah, blizu znamenitih Škocjanskih jam znotraj Regijskega parka Škocjanske jame. V Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranjske je narisana prva upodobitev gradu. Različna poimenovanja v preteklosti - Neukhoffell, Neuhof, Novoscoglio, Naskolye pričajo o številnih lastnikih gradu iz rodbine Ravbar, nato Neuhaus, kasneje Rossetti. Okoliški prebivalci so ga poimenovali po legi - Na Školu ali Na školje, kar pomeni na skali.

Zaradi turških vpadov, je bil grad na dostopni severni strani zavarovan z okroglim in kvadratnim stražnim stolpom ter izkopanim jarkom. Plemiška vojska je skozi strelne line branila gospodo, živež in ljudi, ki so na grad pribežali iz doline. Iz teh časov so se ohranile številne zgodbe.

Po zemljiški odvezi, se je plemstvo izselilo in grad je začel propadati. V 19. stol. postanejo lastniki poštni mojstri iz družine Dolenc, 1885 kupi grad Janez Dekleva iz Vremskega Britofa, od njega pa družina Vitez iz Medvod. Danes je lastnik ruševin gradu Park Škocjanske jame, ki je uredil status gradu v kulturni spomenik državnega pomena in bo na tem območju vzpostavil »mirno cono«.

Cache Directory: /home/izroci29/public_html/core/cache

Finished!