Reši križanko

1
2 3
4
5

Vodoravno

  1. ozka pot za vprežna vozila, ki vodi do gradu
  2. manjša odprtina v obrambnem zidu, skozi katero so nekoč streljali
  3. listnato drevo, ki raste v grajskem drevoredu, pomembno za svilogojstvo

Navpično

  1. ime gradu na visoki skalni pečini nad sotesko reke Reke
  2. večja količina skritih dragocenosti, ki so jih iskali med ruševinami

Cache Directory: /home/izroci29/public_html/core/cache

Finished!