Reši križanko

1
2
3
4
5

Vodoravno

  1. majhne žuželke, ki letajo ob mraku in se svetijo
  2. ime drevesa, iz katerega se izdelujejo piščali

Navpično

  1. nastavek pri rogu, v katerega se piha
  2. oster pripomoček, ki ga potrebujemo za izdelavo piščali
  3. kdor pase živino na gmajni

Cache Directory: /home/izroci29/public_html/core/cache

Finished!