O Zavodu Dobra pot

Zavod Dobra pot je zavod za kulturo in sonaravno delovanje iz Brkinov, ki je bil ustanovljen leta 2015 z željo na svež in inovativen način ščititi in ohranjati naravno in kulturno dediščino lokalnega okolja. Zavod prireja izobraževanja, delavnice, pohode in usposabljanja za splošno javnost ter razvija programe za podeželsko mladino.

S svojimi aktivnostmi si prizadeva naslavljati aktualne družbene izzive ruralnega okolja in odgovoriti na zaznane potrebe kraško-brkinskega, pa tudi širšega slovenskega prostora. V dediščini vidi izreden potencial za trajnostno in sonaravno pot v prihodnost, zato se intenzivno usmerja tudi v projekte za aktualizacijo, popularizacijo in v sodobnem času nujno digitalizacijo kulturne dediščine.

V letu 2021 je tako izdal lastno mobilno aplikacijo Zapisi spomina, ki je namenjena beleženju in s tem trajnemu ohranjanju ustnega izročila starejših. Leta 2022 je prvič izvedel Vseslovensko akcijo “Zapišimo spomine!, v katero so se vključili posamezniki in organizacije iz kar 10 slovenskih regij, privabila pa je tudi pozornost zamejstva in številnih medijev. V letih 2022 in 2023 je sodeloval pri vzpostavitvi učne dediščinske platforme Duri, svoje dejavnosti na območju Brkinov in Krasa pa v letu 2023 nadgrajuje z vzpostavitvijo prvega spletnega stičišča vsebin o naravni in kulturni dediščini tega območja.