General Terms and Conditions and Data Protection

EN Platforma Izročilo je spletišče dokumentiranega izročila o naravni in kulturni dediščini Brkinov in Krasa, ki vsebuje tri glavne komponente:
1) videovsebine 2) učilnico in 3) spletno trgovino.

Videovsebine

Videovsebine si lahko ogleduje vsak registrirani ali neregistrirani uporabnik platforme. Upravljavec platforme si pridržuje pravico, da po potrebi občasno omeji dostop do celotnih videovsebin in na ogled ponudi samo skrajšane oblike videovsebin.

Učilnica

V učilnici platforme Izročilo lahko izbirate med različnimi interaktivnimi učnimi igrami, do katerih lahko dostopate kot registrirani ali neregistrirani uporabnik. Poleg tega so v učilnici na voljo delovni listi z učnimi nalogami na temo naravne in kulturne dediščine, ki si jih registrirani uporabniki lahko brezplačno prenesejo in jih  prosto uporabljajo v namene izobraževanja.

Spletna trgovina

V spletni trgovini platforme Izročilo lahko izbirate med kakovostnimi dediščinskimi izdelki in storitvami lokalnih ponudnikov, s katerimi ima Zavod Dobra pot kot upravljavec platforme sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju.

Zavod Dobra pot lahko v razmerju do sodelujočih ponudnikov storitev/izdelkov glede na posamezni dogovor s ponudnikom deluje kot:

 • neposredni prodajalec dediščinskih izdelkov/storitev
 • prodajni posrednik
 • promotor storitev/izdelkov ponudnika

 

V sodelovanju z izbranimi ponudniki je v spletni trgovini platforme Izročilo omogočen bodisi neposreden nakup dediščinskih izdelkov/storitev bodisi je omogočena posredna povezava do nakupa pri izbranem ponudniku.

REGISTRACIJA

Vsi uporabniki, tudi neregistrirani, si lahko ogledujejo vsebine na celotni platformi Izročilo.

Uporabniki se morajo registrirati, če si želijo na svojo napravo prenesti učno gradivo.

Z registracijo uporabnik potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Z registracijo v aplikacijo se uporabnik strinja, da se njegov elektronski naslov uvrsti na seznam prejemnikov elektronskih novic o ponudbi na platformi Izročilo in drugih aktivnostih upravljavca platforme. Od prejemanja teh obvestil se lahko odjavi s klikom ustrezne povezave (Odjava/Unsubscribe) na dnu vsakokratnega elektronskega sporočila.

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja, organizacije oz. ustanove. Gesla so tajna in znana le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

Registrirani uporabnik, ki na platformi Izročilo odpre račun za podjetje, organizacijo ali drugo pravno osebo, z registracijo izjavlja, da je v imenu te pravne osebe pooblaščen za sprejem teh pogojev in lahko na platformi naroča, kupuje ter za naročanje in kupovanje preko platforme Izročilo pooblašča tudi druge predstavnike te pravne osebe.

ZAVRNITEV NAROČILA OZ. NAROČANJA

Prodajalec (upravljavec platforme ali drug na platformi predstavljen ponudnik) si pridržuje pravico, da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za predhodno naročeno blago in zamudne obresti ali zahteva 100% avans za vsako nadaljnje naročilo.

Prodajalec (upravljavec platforme ali drug na platformi predstavljen ponudnik) lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko platforme Izročilo brez odpovednega roka v naslednjih primerih:
        • če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
        • če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
        • če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
        • če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti

 

 

PRIKAZ VSEBIN

Prikaz vsebin je prilagojen zadnji verziji brskalnikov Microsoft Edge, Google Chrome in Mozzila Firefox. V kolikor uporabljate drug brskalnik ne jamčimo popolne uporabniške izkušnje. V tem primeru mogoče ne boste videli vseh vsebin ali pa bo njihov prikaz nekoliko drugačen. Enako velja tudi v primerih pregledovanja naših spletnih strani brez omogočanja piškotkov, z vklopljenimi različnimi filtri, zaščitami, programi za preprečevanje prikazovanja oglasov in podobno.

CENE IN DRUGI KOMERCIALNI POGOJI

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila.

Vse objavljene cene in predvideni dobavni roki veljajo za en (1) kos in vključujejo DDV, če ni drugače navedeno.

Objavljene cene in komercialni pogoji veljajo enako za vse kupce brez uporabe avtomatiziranega prilagajanja na podlagi oblikovanih profilov kupcev.

NAČINI PLAČILA

Omogočeni načini plačila v spletni trgovini so:

-       prek sistema PayPal, in sicer:

 • kot PayPal transakcija za uporabnike s PayPal računom ali
 • prek plačila z bremenitvijo kreditne/debetne kartice.

 

NAROČANJE - SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Pogodbe in račune hranimo v elektronski obliki v poslovnih prostorih upravljavca. Kadarkoli lahko zahtevate kopijo računa v .pdf formatu preko našega kontaktnega naslova. Tiskane račune izdajamo na izrecno zahtevo kupca.

Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

 

 

 

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Upravljavec platforme bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

V primerih, ko pride do očitne napake v ceni, rokih ali bistvenih lastnostih izdelka oz. storitve lahko upravljavec platforme sklenitev pogodbe zavrne oziroma od pogodbe odstopi.

Podatke o zalogah sproti ažuriramo. Čeprav si prizadevamo za objavo točnih podatkov, lahko podatki o predvidenih dobavnih rokih v času oddaje vašega naročila ne ustrezajo dejanskemu stanju v skladišču, predvsem v primeru napak, ki jih lahko ugotovimo šele po oddaji naročila: poškodb izdelka ali embalaže, izgube ali kraje v skladišču ali tehničnih napak pri izmenjavi elektronskih podatkov, zamudi zaradi slabih povezav. V teh in podobnih primerih vašega naročila ne moremo realizirati tako, kot je bilo dogovorjeno in bomo vaše naročilo stornirali in vas o tem obvestili. 


ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN GARANCIJA

Potrošniki, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku 14 dni odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

PRODAJA VINA IN ALKOHOLNIH PIJAČ

Minister za zdravje opozarja: Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju! Vina in drugih alkoholnih pijač ne prodajamo mladoletnim osebam. Z oddajo naročila soglašate, da lahko kadarkoli do oddaje naročila preverimo vašo starost in vam v primeru, da niste polnoletni, naročila ne predamo.

UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine skrbi uredništvo.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z upravljavcem platforme, zavodom Dobra pot, se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče, in sicer stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

AVTORSKE PRAVICE

Objavljene vsebine in tehnologije so last upravljavca platforme, tj. zavoda Dobra pot. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti upravljavca platforme je prepovedano.

DOVOLJENJE ZA UPORABO

Uporabniki lahko vsebine in storitve uporabljajo skladno z zgoraj navedenimi pogoji. Za druge oblike uporabe vsebin je potreben predhoden dogovor z upraviteljem.

Pri tem je izrecno prepovedano:

 • kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti,
 • vsako kopiranje, distribuiranje, spreminjanje vsebin ali njihovo razširjanje na kakršenkoli drug način, razen kopiranja rezultatov za osebno uporabo,
 • spreminjanje ter vključevanje spletne strani v drugo spletno stran, prodaja ali nadgradnja dela ali spletne strani v celoti,
 • posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi spletne strani in/ali upravitelja,
 • uporaba avtomatskih poizvedb oziroma uporaba avtomatiziranih sredstev (kot so žetveni programi, roboti, pajki ali strgala), ki avtomatsko pridobivajo podatke s spletne strani ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s spletno stranjo, razen za spletne iskalnike Najdi.si, Google, Yahoo in Bing,
 • uporaba računalniških kod, škodljivih programov ali česar koli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitve ter njegovi programski in strojni opremi
 • ter uporaba storitve, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in javnim redom

 

SKLADNOST Z ZAKONODAJO

Upravljavec platforme in kupci medsebojne obveznosti urejamo skladno s temi splošnimi pogoji ter zakoni, katere smo tudi upoštevali pri pripravi teh pogojev, predvsem a ne izključno: Zakon o varstvu potrošnikov, Zakon o varstvu potrošnikov pred nepoštenimi poslovnimi praksami, Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Zakon o obligacijskih razmerjih, Zakon o varstvu osebnih podatkov, Zakon o elektronskih komunikacijah. V primeru nejasnosti in v primerih, ki jih v teh pogojih nismo navedli posebej veljajo določbe v navedenih zakonih.

SPREMINJANJE TEH POGOJEV UPORABE

Upravljavec platforme si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev teh Pogojev uporabe glede na izkazane potrebe. Spremenjeni Pogoji uporabe se javno objavijo na platformi in stopijo v veljavo z dnem objave. Upravljavec se zaveže v roku 15 dni pred začetkom uporabe sprememb, dopolnitev ali zamenjave Pogojev uporabe obvestiti uporabnike z objavo na platformi. Uporabnik sam prevzame odgovornost preverjanja sprememb. Šteje se, da je uporabnik seznanjen s spremembo, dopolnitvijo ali zamenjavo Pogojev uporabe in jih v celoti sprejema, če platformo še naprej uporablja.

TEŽAVE

V kolikor pri uporabi platforme Izročilo naletite na težave, če potrebujete pomoč ali nasvet, se obrnite na ekipo Zavoda Dobra pot na naslovu info@dobra-pot.si.

 

 

 

 

II. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Tako osebni podatki, njihovo zbiranje, uporaba ter varstvo osebnih podatkov predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi.

Vašo elektronsko pošto bomo uporabili najmanj za posredovanje e-pošte v zvezi z oddanimi naročili.

Osebne podatke zbiramo, obdelujemo in varujemo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov ter drugimi zakoni, ki urejajo naše poslovanje.

O nas

Upravljalec podatkov je Zavod Dobra pot (v nadaljevanju upravljalec platforme).

Oblike sodelovanja

Naše storitve lahko uporabljate kot:

 • naznani uporabnik (v tem primeru bomo z vašim soglasjem ob obisku naših strani podatke zbirali preko piškotkov z namenom zagotavljanja boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani)
 • naročnik na e-novice (v tem primeru lahko naše storitve uporabljate kot neznani uporabnik, edini podatek, ki nam ga zaupate pa je le vaš elektronski naslov. Drugih podatkov o vas ne zbiramo. Od prejemanja naših e-novic se lahko vedno odjavite (povezava do odjave je na dnu vsake izdaje e-novic) in s tem izbrišete svoj elektronski naslov iz naših seznamov.
 • registrirani uporabnik

Osebni podatki, ki jih zbiramo

O naših registriranih uporabnikih zbiramo več vrst osebnih podatkov:

 • podatki o identiteti: ime, priimek, elektronski naslov in geslo, ki je šifrirano in znano le uporabniku (tudi mi ga ne poznamo). Če ste registracijo opravili preko kateregakoli družbenega omrežja (Facebook, Google in drugi) lahko vaši podatki o identiteti vključujejo tudi uporabniško ime, ki ga uporabljate v tem družbenem omrežju. Podatki o identiteti poslovnih uporabnikov vključujejo tudi naziv podjetja in davčno številko oziroma številko zavezanca za DDV. Številko zavezanca za DDV hranimo tudi za fizične osebe, ki poslujejo kot zavezanci za DDV.

 • kontaktni podatki: naslovi za dostavo, naslov za izdajo računa in telefonska številka. Te podatke lahko vidite in urejate prek svojih uporabniških strani. • finančni podatki: podatkov o vaših kreditnih karticah ne hranimo. Te podatke posredujemo le izdajatelju vaše kreditne kartice. Enako velja za druge podobne oblike plačevanja preko spleta.

 • podatki o nakupih in plačilih: hranimo vse podatke o vaših naročilih in plačilih, vključno s podatki o stornacijah, vrnitvah naročil. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil.

 • podatki vezani na vašo uporabo in profil: ogledi izdelkov, izdelki v nezaključenem naročilu, kupljeni izdelki, komunikacija z nami preko rubrike Vprašanja in odgovori, izbrani oddelki, izbran profil ter oddani komentarji in ocene naših ponudb. Te podatke lahko vidite in urejate preko menuja Moj profil.

 • marketinški podatki: vaše naročnine na naše e-novice

 • tehnični podatki: za zagotavljanje varnosti in dokazljivosti se zbirajo tudi IP naslovi, podatki o operacijskem sistemu, brskalniku, operacijskem sistemu, lokaciji vaše naprave, vrsti naprave s katero dostopate na našo stran in podobno. Ob obisku preko piškotkov z vašo privolitvijo zbiramo tudi podatke za zagotavljanje boljše funkcionalnosti in uporabniške izkušnje, varnosti, štetja števila uporabnikov na spletnem mestu ter zagotavljanja nemotenega delovanja spletnih strani. Posameznemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Zavod Dobra pot lahko na uporabnikov računalnik shrani tudi druge piškotke, kot so identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku) in piškotki sistemov Google Analytics (analiza obiskov spletne strani), Facebook, Twitter, ...  Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska in se izbrišejo po eni uri neaktivnosti, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku obiskovalca 2 leti, potem postanejo neaktivni.

Kako pridobivamo podatke

Podatke o vas pridobivamo na več načinov, ko: 

 • se registrirate v platformo Izročilo
 • oddate naročilo
 • stornirate naročilo
 • se naročite na naše e-novice
 • z nagradnimi igrami
 • pregledujete naše vsebine
 • ko nam posredujete različna vprašanja, zahtevo za reklamacijo, vrnete izdelek, ...
 • z nami komunicirate preko družbenih omrežij
 • iz drugih virov (na primer: vašo sposobnost za nakup na kredit nam posreduje ponudnik kreditiranja, informacijo, ali je vaša kreditna ali plačilna kartica veljavna in ali lahko z njo izvedete plačilo naročila pri nas nam posreduje izdajatelj vaše kreditne kartice)

Tehnične podatke pridobivamo avtomatično.

Kaj delamo s podatki o vas

Podatke o registriranih uporabnikih in kupcih ter nakupih zbiramo za:

 • zagotavljanje naših zakonskih obveznosti (na primer za vodenje finančnih in poslovnih knjig),
 • izvedbo vaših naročil
 • za analize poslovanja, planiranje, spremljanje statistik, obnašanja kupcev ter obiskovalcev in podobno, pri čemer so uporabljeni podatki anonimizirani

Vprašanja, ki nam jih posredujete preko kontaktnih obrazcev ali e-naslovov, objavljenih na spletnem mestu, bomo uporabili izključno za razrešitev težave ali pripravo odgovora na vprašanje.

V kolikor boste z nami komunicirali preko kateregakoli družbenega omrežja bomo vaše podatke lahko uporabili tudi za to, da vam preko istega družbenega omrežja posredujemo marketinška sporočila skladno s pogoji in dovoljenji, ki ste jih dali upravitelju družbenega omrežja.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov

Poleg nas lahko vaše osebne podatke uporabljajo tudi naši zaupanja vredni partnerji, ki jih potrebujemo pri izvedbi, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov:

 • dostavnim službam posredujemo podatke, ki jih potrebujejo za prevoz in oddajo naročila
 • v primeru, ko vaše naročilo vključuje izdelke, ki so na zalogi pri dobavitelju, mu posredujemo podatke, ki jih potrebuje za pripravo pošiljke z vašim naslovom za dostavo in vsebino naročila
 • dobaviteljem in pooblaščenim serviserjem, v kolikor reklamacije ali vprašanja, pri katerih potrebujemo njihovo sodelovanje, urejate preko nas
 • izvajalcem plačil (na primer Bankart, Diners, ponudniki kreditiranja)
 • pooblaščenim ustanovam, če tako zahteva zakon (sodišče, ipd.) 
 • z vašo privolitvijo vaše podatke preko piškotkov posredujemo Google, Facebook in Criteo. Za politike zasebnosti vsake izmed navedenih družb se lahko obrnete direktno nanje.

Vsi partnerji, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so zavezani skrbnemu ravnanju z osebnimi podatki skladno z zakonodajo. Posredujemo jim le podatke, ki so nujni za uspešno izvedbo naročila, prodajnega procesa ali druge aktivnosti.

Vaših podatkov v nobenem primeru ne posredujemo nepooblaščenim tretjim osebam.

Roki hrambe osebnih podatkov

Vaše osebne podatke bomo hranili in obdelovali v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za zaključek naročenih ali dogovorjenih aktivnosti, ter potem v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe.

Podatke, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, hranimo do preklica.

V primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom, podatke hranimo v skladu z zakonsko zapovedjo.

Zagotavljanje varnosti

Na naših spletnih straneh uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, razkritjem, neželenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov. Za prenose vseh osebnih podatkov uporabljamo tehnologijo SSL, ki skrbi za kodiranje vseh informacij.

Dostop do zbranih osebnih podatkov imajo le pooblaščene osebe (zaposleni, pogodbeni partnerji) z uporabniškim imenom in geslom.

Prosimo, da nam pri varovanju vaših osebnih podatkov pomagate tako, da tudi sami poskrbite za varnost vašega uporabniškega imena in gesla.

Piškotki

Delovanje naših spletnih strani je brez naših piškotkov praktično nemogoče. Če ne želite imeti naših piškotkov na vašem računalniku, ne pozabite, da je shranjevanje piškotkov pod popolnim nadzorom vašega brskalnika. Z izbiro ustreznih opcij v vašem brskalniku lahko shranjevanje piškotkov po želji kadarkoli omejite ali onemogočite, piškotke na vaši napravi pa lahko kadarkoli trajno zbrišete.

Naša spletna stran je le ena izmed nekaj milijard strani, na katerih lahko na vašo napravo dobite tudi piškotke Google, Facebook, Twitter, Youtube in drugih družbenih medijev, oziroma le te vaš piškotek ob obisku naše strani preberejo. Te strani lahko tako zbrane podatke uporabljajo za različne namene, od analitike, oglaševanja, pa do izboljšave svojih produktov. Za to potrebujemo vašo privolitev, ki jo lahko uredite na vrhu te strani.

Piškotki na naših straneh:

Ime piškotka

Namen

Čas piškotka

Podjetje

PH_HPXY_CHECK
Piškotek uporablja varnostni sistem za preprečevanje surovih napadov in ne omogoča identifikacije posameznega uporabnika.
do zaprtja seje

Zavod Dobra pot

cart
Piškotek vključuje podatke o košarici spletne trgovine.
do zaprtja seje

Zavod Dobra pot

PHPSESSID
Sistemski piškotek, ki ohranja stanje seje uporabnika za zahteve strani.
do zaprtja seje

Zavod Dobra pot

DV, SOCS, CONSENT, NID, AEC

Sistemski piškotek, dodan ob vključitvi videa iz Youtube platforme.

do 1 leta

Google

cc_cookie
Piškotek, ki hrani podatke o soglasju o uporabi piškotkov.

1 leto

Zavod Dobra pot

^_ga

Statistika ogledov spletne strani.

do 2 leti

Google Analytics

 

Vaše pravice

Našim kupcem in uporabnikom zagotavljamo vso podporo pri uresničevanju pravic, ki jih navajamo v nadaljevanju:

 • na tej strani vas v celoti seznanjamo s tem, kako uporabljamo vaše osebne podatke
 • vedno smo vam na voljo, da uveljavite vašo pravico do popravka osebnih podatkov
 • v določenih primerih lahko uveljavite tudi pravico do izbrisa vaših osebnih podatkov. V kolikor ste na primer le naročeni na naše e-novice, se lahko izbrišete sami tako da sledite povezavi v vsakem e-sporočilu, ki vam ga posredujemo. Če pa ste pri nas kupovali, prosimo, da upoštevate, da moramo vaše podatke hraniti skladno z zakonodajo.
 • v določenih primerih lahko zahtevate začasno ali trajno prepoved nadaljnje obdelave vaših osebnih podatkov v celoti ali delno,
 • na vašo zahtevo vam bomo vaše osebne podatke posredovali zbrane v elektronski obliki
 • obravnavali bomo vaše ugovore na obdelavo vaših osebnih podatkov

Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS.