Sadjarstvo

Mrzla noč, topel dan, takrat jabolko pobarva.

Franc Drožina

Sadjarstvo je v preteklosti predstavljalo dopolnilno dejavnost na kmetiji, na terasah Brkinov so se oblikovali travniški sadovnjaki, ki s starimi sortami sadnega drevja kulturni krajini še danes dajejo poseben pečat. Med sadnimi vrstami so najbolj pogoste jablane, hruške, češnje in slive, po domače češplje.

Travniški sadovnjaki imajo zaradi naravi prijazne rabe pomembno vlogo kot življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste, ohranjajo sortno pestrost in lepoto krajine, ki je nastala zaradi tradicionalnih kmetijskih praks.

Dediščinski izdelki