O piščalki in rogu

Video produkcija: VSŠ Sežana (Peter Novel, mentorja Jernej Kastelec in Miša Keskenović)

Zvečer sem gnal domov pri temi, je bilo polno kresničk in piščalko sem godel, da me ni bilo strah.

Drago Čehovin

Delo na kmetiji se je v preteklosti zelo razlikovalo od današnjega, določena dela so opravljali tudi otroci. Bili so pastirčki. Ko so hodili v šolo, so gnali na pašo dvakrat na dan, zgodaj zjutraj pred šolo in popoldan po šoli. Čez poletje so pasli na gmajni, ponekod tudi daleč od vasi in tako preživljali počitnice. Skrbeli so, da se kakšna žival ni izgubila, čas pa so si krajšali z izdelovanjem lesenih glasbil.

Danes pastirčkov ni več, zamenjal jih je električni, ostalo pa je izročilo o izdelovanju pastirske piščali, roga in drugih predmetov iz lesa, ki ga je Drago Čehovin prenesel tudi na svoje potomce.

17

Dediščinski izdelki