Čarobni venčki sv. Ivana

Video produkcija: Be GR8 Media

Venčki so dobrodošlica ljudem, ki pridejo v hišo, istočasno pa so zaščita hiše, ker odganjajo slabo in prinašajo dobro.

Dušana Švagelj

Spletanje venčkov Sv. Ivana je star kraški običaj, ki je od leta 2013 vpisan v nacionalni Register nesnovne dediščine. Šega temelji na ljudskem verovanju v magično in zdravilno moč rastlin, nabranih na kresni večer (23. junija). Na hišna vrata obešeni venčki naj bi ljudi in domove varovali pred nesrečami, tj. zlemi silami, hudo uro, ognjem in kačami. Ta lep ljudski običaj danes s svojimi aktivnostmi oživlja in ohranja Kulturno etnološko društvo Venček iz Štanjela.

Dediščinski izdelki