Zgodba o brkinski noši

Video produkcija: VSŠ Sežana (Karin Vončina, mentorja Jernej Kastelec in Miša Keskenović)

Kdor se odloči, da nošo obleče in se v njej predstavi, mora biti tudi zgodovinsko in etnološko močno podkovan.

Ivanka Večko

Brkinska noša se precej razlikuje od ostalih variacij narodnih noš v slovenskem prostoru. S seboj so jo prinesli Uskoki, ki so se v Brkinih naselili sredi 16. stoletja. Posebnost te noše je v tem, da odraža izrazito preprostost, ki priča o neprizanesljivem kmečkem načinu življenja. Noša ni primerna za ples, saj je sestavljena iz trše polstene tkanine oziroma lodna, obrobljene z barvnim trakom.

Način izdelave noš se je v današnjih časih že v veliki meri izgubil, po starih fotografijah in pripovedovanjih se izdelovanja noš lotevajo le redki posamezniki, ki poskušajo z novimi tehnikami šivanja ohranjati izročilo oblačilne kulture na Slovenskem. 

Dediščinski izdelki